Loading...

MADO Training & Advies

MADO Training & Advies biedt u een totaaloplossing voor al uw vraagstukken rondom Arbo, veiligheid, preventie en hierop gebaseerde trainingen en opleidingen.
Met behulp van Elearny.nl bieden wij onze klanten de mogelijkheid tot het volgen van E-learning/Blended learning op verschillende onderwerpen.
In de 2e helft van 2018 zullen ook onze Binnenvaart gerelateerde opleidingen online komen.

Zoekt u maatwerk opleidingen neemt u dan contact met ons op via www.madotrainingen.nl en/of www.elearny.nl

Vanuit de filosofie dat elk schip uniek is, zijn wij van mening dat een BHV er aan boord dient te beschikken over daadwerkelijke praktijkervaring in zijn of haar eigen omgeving. Door deze opgedane kennis en ervaringen is de BHV er in staat om de risico’s en mogelijkheden aan boord te onderkennen en om te zetten naar een adequate hulpverlening.

Om dit te bewerkstelligen hebben wij een speciale BHV opleiding voor binnenvaartschepen en passagiersschepen ontwikkeld die aansluit bij deze continue veranderende omstandigheden.  De theorie is vertaald naar beroepsspecifieke praktijksituaties in de binnenvaartsector. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan; het omgaan met drenkelingen, alarmeren en opvangen van hulpdiensten, het stabiliseren van slachtoffers en omgang met gevaarlijke stoffen in relatie tot persoonlijke ongevallen.

BHV Basis / Herhaling opleiding voor de binnenvaart

Tijdens deze BHV opleiding zal voorafgaand aan de opleiding de theorie door middel van e-learning worden aangeboden. Bij de BHV Herhalingsopleiding zal de theorie direct aan de praktijksimulaties worden gekoppeld. Dit scheelt u en uw medewerkers veel tijd. De theorie van de e-learning is zeer laagdrempelig opgesteld en is voor een ieder goed te volgen.

Het praktijkonderdeel van deze opleiding duurt 1 dag. De inhoud is uiteraard aan te passen aan uw wensen/behoeften. Bijvoorbeeld; Werken in nauwe ruimtes, gevaarlijke stoffen, reanimatie van kind en baby etc.

Praktijksimulaties worden afhankelijk van de behoefte en de jaarlijkse trainingsdoelen ingevuld op een locatie aan boord die daar het beste voor geschikt is.

BHV Gevaarlijke stoffen

De opleiding BHV Gevaarlijke stoffen is bedoeld voor bedrijfshulpverleners in bedrijven of instellingen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

De tweedaagse opleiding BHV Gevaarlijke stoffen biedt alle kennis en vaardigheden die een bedrijfshulpverlener nodig heeft om goed te kunnen functioneren bij een incident met gevaarlijke stoffen. Alle benodigde vaardigheden worden zo praktisch mogelijk beoefend.

U kunt dan bijvoorbeeld denken aan; stoffenherkenning, het maken van risico-inschattingen, bij een incident met gevaarlijke stoffen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en meetinstrumenten gebruiken evenals het verrichten van de eerste noodzakelijke acties, zoals redding en (beperkte) bronbestrijding.

Toelatingseisen: De deelnemer beschikt over het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’.

Calamiteitenoefeningen

Om uw personeel de mogelijkheid te geven al hun vaardigheden in de praktijk te brengen is het aan te raden periodiek een calamiteitenoefening te houden.

MADO Training & Advies kan calamiteitenoefeningen op uw locatie organiseren. Hierbij worden diverse scenario’s gecombineerd in één oefening. Tijdens een calamiteitenoefening maken wij gebruik van diverse ensceneringmaterialen, lotus slachtoffers en indien mogelijk professionele hulpverleners. Maatwerk betekent dus oefenen op de risico’s binnen uw eigen werkomgeving.

Module omgaan met en het redden van drenkelingen

Bij werken op of in de nabijheid van water bestaat er altijd een kans dat iemand in uw nabijheid te water raakt. Het belangrijkste dat u in deze module zal leren is het omgaan met drenkelingen. Hierbij komen twee verschillende taken aan bod, zijnde het bereiken van de drenkeling en het vervoeren cq stabiliseren van de drenkeling.

Deze module wordt in het kader van onze praktische benadering gegeven in een zwembad.