Loading...

Inholland Academy

Inholland Academy biedt je in nauwe samenwerking met branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer en
Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart de opleiding Succesvol Binnenvaart Ondernemer en opleiding Bevrachter Binnenvaart.
Deze opleiding brengt je de noodzakelijke vaardigheden en effectieve strategieën bij welke je nodig hebt om
als ondernemer in de binnenvaart, in een snel veranderende wereld, je concurrenten een stapje voor te
blijven en je onderneming effectieve en innovatieve wijze te leiden.
Opleiding Succesvol Binnenvaart Ondernemer!

Inholland Academy biedt je in nauwe samenwerking met branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart de opleiding Succesvol Binnenvaart Ondernemer.

Deze opleiding brengt je de noodzakelijke vaardigheden en effectieve strategieën bij welke je nodig hebt om als ondernemer in de binnenvaart, in een snel veranderende wereld, je concurrenten een stapje voor te blijven en je onderneming effectieve en innovatieve wijze te leiden.

Je krijgt van docenten en trainers uit de praktijk een scala aan handvatten aangereikt die je in staat stelt je eigen onderneming een commerciële boost te geven. Om de opleiding ook tijdens je binnenvaartwerkzaamheden toegankelijk te houden, wordt deze aangeboden via de onderwijsvorm Blended Learning: een combinatie van e-learning via een online leerplatform en bij een tweetal vaardigheidsmodules een klassikale trainingsbijeenkomst

Doelgroep

De opleiding Succesvol binnenvaart ondernemer is bestemd voor ondernemers in de binnenvaart, zoals kapiteins, kapitein-managers, reders, schippers en andere professionals die binnen de binnenvaart of aanverwante branches werken, die zich verder in het ondernemen willen bekwamen en veel onderweg zijn en daarom niet wekelijks klassikaal onderwijs kunnen volgen.

Toelating

Je dient minimaal te beschikken over een havo-, vwo- of mbo4-diploma. Indien je hier niet over beschikt, zal tijdens een intakegesprek vastgesteld worden of je toegelaten kunt worden op basis van je werk- en denkniveau.

Programma/onderdelen

De opleiding Succesvol binnenvaart ondernemer 1, excelleren, bestaat uit 6 modules:

  1. Introductiemodule studievaardigheden (verplicht, e-learning)
  2. Communicatie-, inkoop- en verkooptechnieken (blended-learning)
  3. Personeel & organisatie (blended-learning)
  4. Bedrijfseconomie (e-learning)
  5. Keten en ketenbeheer (e-learning)
  6. Businessplannen en verdienmodellen (e-learning)

Alle modules zijn op afstand te volgen via onze digitale leeromgeving. Voor sommige modules zal de leeromgeving ondersteund worden met verplicht aan te schaffen literatuur. Tevens zullen de modules Personeel & Organisatie en Communicatie-, inkoop-, en verkooptechnieken afgesloten worden met een klassikale trainingsbijeenkomst. De wijze van feedback en contactmomenten zullen per mail of telefonisch op vaste afgesproken momenten in de week plaatsvinden.

Resultaat

Na het volgen van de opleiding Succesvol binnenvaart ondernemer heb je kennis en vaardigheden opgedaan die jouw ondernemersvaardigheden binnen de dynamische wereld van de binnenvaart op een hoger niveau brengen. Hierdoor ben je in staat om de uitdagingen die ondernemen binnen deze branche met zich meebrengt, beter aan te gaan.

Je bent je beter bewust geworden van de wijze waarop ondernemen plaats kan vinden en binnen welke context dat gebeurt. Doordat je meer inzicht hebt gekregen in organisatie structuren, de keten, managen van personeel en financiën, communicatie, in- en verkooptechnieken, kun je met jouw onderneming nog concurrerender worden.

Bij succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het door Koninklijke BLN Schuttevaer, CBRB en Inholland Academy gecertificeerde diploma Succesvol binnenvaart ondernemer 1, Excelleren.

Kies je ervoor niet de hele opleiding in één keer te volgen, maar de modules te volgen die voor jou op dit moment het meest relevant zijn, dan ontvang je na succesvolle afronding van een module een door Koninklijke BLN Schuttevaer, CBRB en Inholland Academy gecertificeerde deelcertificaat van de desbetreffende module.

 

 

 

 

Voor meer informatie voor wat betreft deze opleiding kan je contact opnemen met:

Esther Lute
opleidingsadviseur

T: 06 2111 5501 | 088 466 30 30
Esther.Lute@Inholland.nl

Opleiding Bevrachter Binnenvaart!
Deze opleiding is ook modulair te volgen!

In de bevrachtingswereld is veel behoefte aan innovatie, imagoverbetering en kennis van de binnenvaart. De regelgeving is sterk toegenomen op allerlei gebieden, zoals afvalstoffen en gevaarlijke
goederen. Zaken als aansprakelijkheid, goede logistiek, efficiënte ICT en communicatie zijn van groot belang. In verband met de vergrijzing verlaat veel belangrijke kennis de branche en het ontbrak tot
voor kort aan een gedegen, praktijkgerichte opleiding voor werkgevers en (nieuwe) werknemers.

Resultaat / einddoel

Na het volgen van de opleiding heb jij kennis en vaardigheden opgedaan die jij als bevrachter nodig hebt om innovatief en professioneel te opereren. Je hebt kennis
over:

– Scheepsbouw en -techniek
– Het coördineren van logistieke projecten
– Budgetteren
– Wet- en regelgeving
– Veiligheid, ict , onderhandelen en goede communicatie

Na afronding ontvang jij het door het CBRB, BLN en Inholland Academy gecertificeerde diploma Bevrachter Binnenvaart.

Toelating

Om toegelaten te worden dien je te beschikken over een havo-, vwo- of mbo4- diploma. Voldoe je niet (volledig) aan bovenstaande eisen, dan zal tijdens een intakegesprek vastgesteld worden of jij toegelaten kan worden op basis van jouw werk- en denkniveau.

Bijzonderheden

Indien je nog niet werkzaam bent binnen de binnenvaart, zijn er praktijkplekken binnen de branche beschikbaar, zodat jij in staat wordt gesteld om parallel aan deze opleiding de benodigde praktijkkoppeling te maken en tegelijkertijd werkervaring op te doen.

Voor meer informatie kan je kijken op:
https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zakelijke-dienstverlening/maritiem/bevrachter-binnenvaart/