Loading...

Eline Waalewijn

Internationaal accountmanager

Eline Waalewijn is 31 jaar en werkt als International Accountmanager bij Falck Safety Services. Zij neemt je met haar vlogs mee achter de schermen van verschillende veiligheidstrainingen en bezoeken / locaties!
Mijn naam is Eline Waalewijn. Ik ben 31 jaar en werk als International Accountmanager bij Falck Safety Services. Door mijn achtergrond bij de Nautische Dienst van de Koninklijke Marine ben ik in 2012 bij Falck Safety Services begonnen als instructeur. Ik verzorgde de maritieme- en offshore veiligheidstrainingen. Sinds 2015 ben ik werkzaam als Accountmanager. Mijn praktijkervaring helpt mij bij het goed adviseren van onze klanten. Ik vind het leuk om mij in onze klanten te verdiepen en mee te denken over het zo efficiënt en effectief mogelijk opleiden van hun personeel.

Voor mij betekent een veiligheidstraining niet alleen het behalen van een certificaat, maar ook de bewustwording van hoe goed te handelen in de offshore-, maritieme- en windindustrie. Wij willen dat onze cursisten risico’s en consequenties kunnen inschatten zodat zij kunnen zorgen voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en voor hun collega’s.

Bij Falck trainen wij de mensen in een realistische maar gecontroleerde omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is om te ervaren hoe een calamiteit aanvoelt, dit kan kostbare tijd schelen bij het handelen in een echte noodsituatie. Elke seconde telt bij een echte calamiteit en dat kan levens redden en materiaal- en imagoschade beperken.

In mijn vlogs neem ik jullie mee achter de schermen van verschillende veiligheidstrainingen en aan de industrie gerelateerde bezoeken.

Introductie Falck

Falck Safety Services biedt een uitgebreid portfolio bestaande uit o.a. offshore-, maritieme-, wind-, crisismanagement-, advanced fire fighting- en industriële trainingen. Wij beschikken wereldwijd over 35 trainingscentra verspreid over zes continenten. Het aanbod per trainingscentrum kan verschillen, maar voor elk centrum geldt dat er trainingen verzorgd worden die voldoen aan internationale standaarden en de wensen van onze klanten. Al meer dan 30 jaar biedt Falck Safety Services een breed portfolio dat voortdurend in ontwikkeling is aan klanten in de offshore, maritieme en windindustrie. Onze trainingen zijn erop gericht personeel uit deze industrieën vaardigheden bij te brengen in het beperken van de gevolgen van incidenten, maar vooral in het voorkomen ervan.  Elementen uit de trainingen zijn o.a. overlevingstechnieken, brandbestrijding, medische zorg, veiligheid & gezondheid en crisismanagement. Onze trainingen zijn geaccrediteerd door zowel lokaal als internationaal certificerende instanties.

In onze trainingen maken wij veel gebruik van onze kennis en ervaring die wij op hebben gedaan bij diverse klussen aan boord van onze klanten. Daarnaast hebben wij een speciaal Emergency Response Team (ERT). Dit team bestaat uit specialisten van Falck die meer doen dan het geven van training. Ze staan altijd klaar om waar dan ook in de wereld hulp te bieden bij calamiteiten. Zij beschikken hiervoor over hun eigen persoonlijke beschermingsmiddelen en specialistische materialen om het werk uit te kunnen voeren. Het ERT is 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar om hulp te bieden bij brand aan boord van schepen, industriële branden en incidenten met gevaarlijke stoffen waar dan ook ter wereld. De bijzondere ervaringen die wij tijdens deze klussen opdoen worden meegenomen in de trainingen.

Falck Safety Services heeft in Nederland trainingslocaties in Rotterdam (Maasvlakte), Amsterdam en Den Oever.

Voor meer informatie kijkt u op: www.falcksafetyservices.nl