Loading...

Wat zijn de gevolgen van varen met hoog water ?

Wat zijn de gevolgen van varen met hoog water. Bram Deurwaarder van de ADDIO geeft uitleg. Meer informatie over de binnenvaart en soort schepen is te vinden op www.wereldvandebinne...

Nieuw hybride patrouillevaartuig RPA 8 voor duurzame haven

Portvlogger Rob was aanwezig bij de doop van het hypermoderne patrouillevaartuig de RPA8 op 18 januari 2018. Bekijk de video voor meer informatie over dit hybride vaartuig! Lees...