Loading...

Meer Binnenvaart kan zorgen voor minder file!

Vele partijen zijn er mee bezig. De Binnenvaart stimuleren. Zowel politiek, vloggers, hobbyisten, schippers en iedereen die een passie heeft voor deze branche. Meer activiteit op h...