Disclaimer

Binnenvaartvlog.nl is een initiatief van De Binnenvaartkrant en eigendom van uitgeverij Riomar. Voor de inhoud van de video’s zijn de respectievelijke makers verantwoordelijk. Binnenvaartvlog.nl, De Binnenvaartkrant en Riomar kunnen niet voor enigerlei schade aansprakelijk worden gesteld. Mocht u aanstoot nemen aan een video, zich benadeeld voelen of anderszins hinder of last daarvan ondervinden, stel ons daarvan dan onmiddellijk op de hoogte via ken@binnenvaartkrant.nl.

Wij doen onze uiterste best om de informatie op deze internetsite zo actueel en volledig mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat – door derden verstrekte – informatie niet correct of onvolledig is. We waarschuwen u daarom dat aan de inhoud van deze website geen rechten kunnen worden ontleend. Bezoek en gebruik van deze website doet u op eigen risico. Binnenvaartvlog.nl, De Binnenvaartkrant en Riomar sluiten elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit.

Dat geldt ook voor hyperlinks naar internetsites van derden. Binnenvaartvlog.nl, De Binnenvaartkrant en Riomar hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van die internetsites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Alle video’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Online of offline verveelvoudigen, kopiëren, archiveren, opslaan of publiceren in welke vorm dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Binnenvaartkrant/Riomar en/of de betreffende makers, vloggers en hun eventuele opdrachtgevers of andere rechtmatige eigenaren van het intellectueel eigendom. Linken of verwijzen vanaf een andere internetsite naar deze website is wel geoorloofd.